Név:
E-mail:
 Semmelweis Egy.  
 Szegedi Tudomny.  
2024/04/20 :
 Pcsi Tudomnyegye.  
 Szegedi Tudomny.  
2024/04/20 :
 Pcsi Tudomnyegye.  
 Semmelweis Egy.  
2024/04/20 :
 Pcsi Tudomnyegye.  
 Debreceni Egye.  
2024/04/20 :
 Semmelweis Egy.  
 Debreceni Egye.  
2024/04/20 :
 Szegedi Tudomny.  
 Debreceni Egye.  
2024/04/20 :
 Semmelweis Egy.  
 Debreceni Egye.  
2024/04/20 :
Sporttámogatás - 2016

Tájékoztató a felhő alapú tanúsítvány igénylésének menetéről. (2016.12.07.)Összefoglaló a Társasági Adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-T érintő módosításáról (2016.12.01.)Tájékoztató a TAO kérelmek elektronikus aláírásához szükséges új típusú tanúsítvány igényléséről (2016.10.27.)Elszámolási útmutató – 2016/17. évi támogatási időszak (2016.08.16.)Új Elszámolási útmutató (javított) – 2015/16. évi támogatási időszak (2016.07.27.)Tájékoztató a részben, vagy egyáltalán nem teljesített igazolások kezeléséről és a támogatások felhasználásáról (2016.07.20.)Összefoglaló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (2016.07.20.)Tájékoztató a részben vagy egyáltalán nem teljesített támogatások elektronikus kérelmi rendszerben történő kezeléséről, bejelentéséről (2016.07.18.)A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásainak szabályai (új) (2016.07.01.)


NAV 55. információs füzet (új) – 2016


Közlemény (2016.06.30.)

Tisztelt Támogatók!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. §-a 2016.07.16. napjától ismét módosul. Ez alapján, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 24/A. § szerinti igazolásokat a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatók figyelmét, hogy az - adó-felajánlás jogszabályi feltételeinek történő megfelelés céljából - MKOSZ elektronikus kérelmi rendszerén végrehajtott fejlesztések befejezéséig, az eddigi gyakorlat szerint járjanak el és nyújtsák be az MKOSZ által kiállított igazolásokat az adóhatóság részére.

A fejlesztések befejezéséről külön tájékoztatást teszünk közzé.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Összefoglaló a 107/2011. Korm. rendelet módosításáról (2016.05.17.)Tájékoztató az igazgatási szolgáltatási díj internetes kártyaelfogadás útján történő megfizetéséről (2016.05.11.)Sportszervezetek ÁFA nyilatkozata a 2016/17. évi támogatási időszakra (2016. 05.04.)Tájékoztató a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (2016.04.14.)Elszámolási útmutató 2015/2016-os támogatási időszak – Tájékoztató (2016.04.13.)Közbeszerzési eljárás a látvány-csapatsport támogatás rendszerében – Tájékoztató (2016.04.13.)Tájékoztató a sportfejlesztési programok beadásáról (2016.02.29.)


A támogatásra jogosult sportszervezetek a 2016/17. évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjukat a https://mkosztao2016.flexinform.hu/ oldalon nyújthatják be kizárólag elektronikus úton 2016. április 30-án 24:00 óráig.

MKOSZ

Benchmark – 2016/2017-es TAO támogatási időszak (2016.02.26.)


Együttműködési megállapodás + Támogató szándéknyilatkozat (iratminta) (2016.02.11.)

Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Támogatás igazolási kérelem (22/C) benyújtása során az Együttműködési megállapodás és a Támogató szándéknyilatkozat egy dokumentumban történő beadására is van lehetőség.

A mellékelt iratminta használata esetén nem kell külön Támogatói szándéknyilatkozatot benyújtani.

MKOSZ

Támogatói szándéknyilatkozat a látvány-csapatsport támogatásához (iratminta) (2016.02.11.)


Tájékoztató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2015. évi V. törvény hatálybalépését követő feladatokról (2016.01.25.)


Tájékoztató az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését ellenőrző automatikus rendszerről (2016.01.18.)


Tájékoztató az eljárás felfüggesztését érintő jogszabály módosításról (2016.01.14.)


A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásainak szabályai (2016.01.07.)

NAV 55. információs füzet – 2016

NAV tájékoztató (2016.01.05.)

A látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményét érintő módosítások.

A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport
j plyn
 KÖZZÉTÉTEL

Közzététel az adózó 2015. évi rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg 2016. évben történt felhasználásáról
A 2015. évi adó 1% felajánlásának köszönhetően a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 50.074 Ft támogatásban részesült.
A Szövetség a fenti összeget, a törvényi előírásoknak megfelelően, az Alapító okiratban foglaltak alapján a 2016 évi Kosárlabdázás Napja rendezvényünk szervezési feladataihoz használta fel.
Ezúton köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át az MKOSZ részére ajánlották fel.

 OLDALTÉRKÉP


BAJNOKSÁGOK - FELNŐTT

BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS

  • MŰSOR

  • Műsor
  • CSAPATOK

  • Csapatok
  • JÁTÉKOSOK

  • Játékosok