Név:
E-mail:
Sporttámogatás - 2015

A fizetendő adó 80 százalékát meghaladó mértékű társasági adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés felajánlása esetén a „túlutalás” összege után nem jár jóváírás – NAV tájékoztató (2015.10.28.)


NAV tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás részletekben történő megfizetéséről (2015.09.18.)


NAV tájékoztató a társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályairól (2015.07.07.)


Módosult a 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelet (2015. július 1.)


Sportszervezetek ÁFA nyilatkozata a 2015/2016. évi támogatási időszakra (2015.06.30.)


Benchmark – 2015/2016-os TAO támogatási időszak (2015.04.09.)


Tájékoztató a sportfejlesztési programok beadásáról (2015.04.08.)


A támogatásra jogosult sportszervezetek a 2015/16. évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjukat a http://mkosztao2015.flexinform.hu/ oldalon nyújthatják be kizárólag elektronikus úton 2015. április 30-án 24:00 óráig.

MKOSZ TAO Iroda

Tájékozató a Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolások és a tao. tv. 24/A. § szerinti adó-felajánlás feltételét képező igazolások kiállítására irányuló kérelmek benyújtásához (2015.03.25.)

Elszámolási útmutató a 2014/2015-ös támogatási időszakra (2015.01.28.)

NAV tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról (2015.01.21.)


Minták és tájékoztató a TAO tv. 24/A. § szerinti eljáráshoz (2015.01.19.)


Tisztelt Sportszervezetek /Támogatók!

A - 2015.01.01. napjától hatályos - látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatását érintő legfontosabb szabályok a közzétett tájékoztatókban kerülnek bemutatásra.

Javasoljuk, az adó-felajánláshoz szükséges igazolás kiállításhoz a közzétett együttes kérelem alkalmazását.

A TAO tv. 24/A. § szerinti adó-felajánláshoz szükséges igazolás kiállítására vonatkozó együttes kérelem benyújtása az igazolás kiállítására jogosult részére személyesen, vagy postai úton az igazolás kiállítása az elektronikus kérelmi rendszerben történő modul fejlesztéséig papír alapon történik.

A TAO tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás kiállítása az ismert formában és eljárásrend szerint nyújtható be.

Az igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásának helye

- ha az igazolás kiállítására az országos sportági szakszövetség jogosult, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A fejlesztést követően mind a kérelem benyújtása, mind az igazolás kiállítása – a TAO tv. 22/C. § szerinti adókedvezmény feltételét képező támogatási igazolás kiállításánál ismert módon – elektronikus aláírás-hitelesítéssel, a kedvezményezett által használt elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az elektronikus modul üzemszerű működéséről külön értesítjük Önöket!

Kérjük továbbá, hogy az együttes kérelemmel együtt nyújtsák be a támogató adózó nyilatkozatát az adó-felajánlással kapcsolatos kiegészítő sportfejlesztési támogatás legfontosabb adatairól, amely információt tartalmaz a jogosultjáról (név, székhely, adószám), a szerződés típusáról (támogatási, vagy szponzori), illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására megjelölt számlaszámról.

A TAO tv. szerinti felajánlás és jóváírás részletszabályait a Nemzeti Adó –és Vámhivatal által 2015. január 10. napján közzétett „A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2015.” tárgyú tájékoztatójából ismerhetik meg.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Rendelkezés az adóról – 2015. (2015.01.12.)

NAV tájékoztató „A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai”-ról.

A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport
j plyn
 KÖZZÉTÉTEL

Közzététel az adózó 2015. évi rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg 2016. évben történt felhasználásáról
A 2015. évi adó 1% felajánlásának köszönhetően a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 50.074 Ft támogatásban részesült.
A Szövetség a fenti összeget, a törvényi előírásoknak megfelelően, az Alapító okiratban foglaltak alapján a 2016 évi Kosárlabdázás Napja rendezvényünk szervezési feladataihoz használta fel.
Ezúton köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át az MKOSZ részére ajánlották fel.

 OLDALTÉRKÉP


BAJNOKSÁGOK - FELNŐTT

BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS

  • MŰSOR

  • Műsor
  • CSAPATOK

  • Csapatok
  • JÁTÉKOSOK

  • Játékosok