Név:
E-mail:
Sporttámogatás - 2012/13-as támogatási időszak


A 2012/2013-as támogatási időszak sportfejlesztési programját itt tudja kitölteni:

Közlemény

A Kormány a 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelete alapján módosította a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet.

Az R. 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészült ki:
„A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének 1%-át a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet által közzétett előirányzat felhasználási keretszámlájára befizesse. A befizetett összeget az ellenőrző szervezet által a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani.”

Ennek alapján az 1%-okat az NSI részére az alábbi számlaszámra kell utalni:
Számlaszám: 10032000-00294762-30000003

Név: Célelszámolási forintszámla

Közlemény

Tisztelt Pályázók!

A Magyar Közlöny 44. számában megjelent és 2012. április 14-én hatályba lépett a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Kormányrendeletet módosító 76/2012 (IV. 13.) Kormányrendelet, továbbá A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIII. törvény.

A módosult jogszabályok alapján 2012. április 30-ig lehet az MKOSZ-hez a sportfejlesztési programokat benyújtani, illetve a már benyújtott sportfejlesztési programokon a szükséges változtatásokat végrehajtani.

Az Elektronikus Kérelmi Rendszer (EKR) jogszabályi változtatásokat tartalmazó új verziója hétfőtől elérhető a Szövetség honlapján.

Kitöltési útmutató

A 2012/2013-as támogatási időszakra a sportszervezetek a sportfejlesztési programjukat az Elektronikus Kérelmi Rendszer (EKR) segítségével tudják elkészíteni.
Az EKR használatával és a sportfejlesztési programmal kapcsolatban néhány fontos tudnivalóra az alábbiakban hívjuk fel a Tisztelt Pályázók figyelmét:

1. Amennyiben a sportszervezet rendelkezik a 2011/2012-es támogatási időszakra elfogadott ás jóváhagyott sportfejlesztési programmal, nem szükséges újra regisztrálni, a bejelentkezéshez elegendő megadni a 2011/2012-es pályázathoz használt felhasználónevet és jelszót.

2. Az először pályázó sportszervezeteknek az első lépésben regisztrálniuk kell magukat.

3. Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét a jogszabályváltozásokra, kérjük ezek gondos tanulmányozását.

4. Felhívjuk a hivatásos sportszervezetek figyelmét, hogy a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően a tárgyi eszköz beruházás/felújításra is pályázhatnak.

5. Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a 2011/2012-es támogatási időszakra elfogadott és jóváhagyott sportfejlesztési programjukat figyelembe véve a 2012/2013-as támogatási időszakra reális költségvetésű sportfejlesztési programokat nyújtsanak be.

A költségvetés elkészítésénél kérjük, vegyék figyelembe az MKOSZ elnökségének 125/2012.03.02. számú határozatát a „TAO tárgyi eszköz beruházásokra és létesítményfejlesztésre vonatkozó értékelési szabályok”-ról.

6. Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a 2012/2013-as bajnoki szezonra vonatkozó, csapatok nevezésével kapcsolatos Szándéknyilatkozat kitöltése kötelező, azonban ezt papír alapon nem kell beküldeni.

7. Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2012. március 1-től „e-Számla” rendszert vezetett be. A sportfejlesztési programot benyújtó sportszervezetek a Beküldés gomb megnyomásával egy időben az adatlapon megadott e-mail címre „e-számlát” fognak kapni. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a szolgáltatási díjat kizárólag ennek a számlának a birtokában utalják át!
Az átutalásról szóló banki bizonylatot az idei pályázatnál nem kell az Elektronikus Kérelmi Rendszerben csatolni, annak fénymásolatát a papíron beküldendő dokumentumokhoz kell mellékelni.

8. A sportfejlesztési program beadási határideje: 2012. április 1.

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszerben kitöltött sportfejlesztési programot 1 eredeti példányban a kötelező mellékletekkel együtt legkésőbb a fent megjelölt határidőig postára kell adni. A sportfejlesztési program személyes beadására nincs lehetőség!

További tájékoztató dokumentumok:
A támogatási rendszerrel kapcsolatos jogszabályok:
Tabella